اینجا براتون اس ام اس و عکسای جالب کذاشتم :d

 

***اســـــــــــــــــــــ  امــــــــــــــــــــ  اســـــــــــــــ***

چشمهای درشت و زیبایت را که به من میدوزی و با لبهای زیبا اواز می خوانی احساس می کنم که بیش از همه عاشقت هستم تو زیباترین قورباغه ی این برکه اینیشخند

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

گرد و خاک تنهایی دلم را با جاذبه نگاهت زدودی،
خانه قلبم را از غم پاک کردی،
حالا که زحمت می کشی، یه دستمال هم روی میز بکشنیشخند

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

این اس ام اسو تا حالا واسه هیچکس نفرستادم...
..
.
.پس واسه تو هم نمیفرستمخنده

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

شب به یاد تو از خواب بیدار می شم، به در و دیوار می خورم، و با هزار دردسر به تو می رسم ...
ای دستشویی ...خمیازهاز خود راضی

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

تو بهترین، زیباترین، مهربون ترین، خوش تیپ ترین، دوست داشتنی ترین، ماه ترین ، جیگرترین دوستی که داری : منم !مژه

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

قهقههخنثیقهقهه

سر سفره عقد عروس بله نمی گفته، داماد یکم فکر می کنه، با صدای بلند میگه: عمو زنجیر بافزبان

 

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

اگه از من بپرسن بهترین،زیباترین،شجاع ترین،محبوبترین،دانا ترین،عاقل ترین آدم کیه؟انگوشتمو طرف تو دراز میکنم و میگم این نمیتونه باشه

 نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

من سر راه تو دام عشق پهن کردم ولی تو با سرعت از کنارش گذشتی و گفتی : میگ میگقهقهه

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

 سه راه برای پول درآوردن وجود داره:
1.
پدرت برات پول در بیاره

2.
پدر مردم رو برای پول دربیاری
3.
پدرت دربیاد تا پول دربیارییولنیشخند

 

 

 

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

 

بچه میمونه به مامانش می گه : مامان من چرا انقدر زشتم؟

 

مامانش میگه : برو خدا رو شکر کن که مثل اونی که داره الان این اس ام اس می خونه نیستی خندهاز خود راضی

 نیشخنداسـ امـ اسـخیال باطل

تنها طنین شب های من صدای توست. تنها تو هستی که در نیمه شب صورتم را نوازش می کنی.

 

تنها دلیل شب بیداریم تو هستی ای پشهنیشخند

 

تعجبخندهتعجب

یا خداااتعجبتعجبجه جالب

این جرا اینجوری کرده خب خنده

اخه مکه مجبور بودی رفتی کنار ش عصبانیگریه

اینا جرا اینجوری شدنقهقهه

 

بدووو شوت کن تشویق

اوههه ماشالله تعجبجه درازهخنثی

قهقههوووووووووووووووووای مردم قهقههخیلی با حاله قهقههوای خدا جه شکلی شدهتعجبقهقهه

تعجباین انکشتها جه خلاقتشویق

سبزوای جه بدخنده

 

قهقههتعجبتعجبتعجبتعجباسترستعجبقهقهه

 

 

خب امیدوارم خوشت اومده باشه از عکساقلب واسه این دفعه بسه دیکه انشالله دفعه بعدی نیشخندمژه

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
خاله ریزه

[خجالت]