برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم
حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم
عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران
ساده دل من که قسم های تو باور کردم
به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
زان همه ناله که من پیش تو کافر کردم
تو شدی همسر اغیارو من از یار ودیار
گشتم آواره و ترک سرو همسر کردم

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
خاله ریزه

:-" [زبان]

سارا شیطون

سلام خاله با معرفت من [ناراحت] بی خیالللللللللل خوبی چه خفرررررررررررر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دخی و پسر همسایه خوبن ؟؟؟؟؟؟؟؟ اهل محل چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راستی خاله عکسات خیلی خگشلن [نیشخند] یهنی ناااااااااااااااااااااااااازن [نیشخند] یهویی چن تا چنتا می اپی مخم پکید تا بخونمشون جیگوول جکات خیلی باحال بووووووووووود [قهقهه] [قهقهه] فهلا [خداحافظ][گل]

خاله ریزه

سسسسسسسسسسسسسسسسارا [بغل][ماچ]